Pozvánka: VH Brdské ligy

Valná hromada Brdské ligy se uskuteční 22. 1. 2023 v hospodě v Líchovech od 15 hodin.

Právo účasti má:

  • zástupce družstva umístěného na 1.-12. místě v kategorii mužů a 1.-6. místě v kategorii žen
  • jeden zástupce žadatelů o pořádání kola BL v následujícím ročníku
  • kandidát na členství v Radě BL
  • členové Rady BL

Zájemci o pořádání kol v roce 2023 a návrhy na členy rady Brdské ligy posílejte na brdskaliga@email.cz do 6. 1. 2023


Citace pravidel část VIII.

4. Každé SDH umístěné na 1.-12. místě v kategorii mužů a na 1.-6. místě v kategorii žen má možnost
vyslat jednoho kandidáta na členství v Radě BL pro příští volební období.

5. Družstva umístěná na prvních třech místech celkového pořadí obou kategorií vyšlou jednoho
kandidáta na členství v Radě BL pro příští volební období. V případě, že se družstvo nebude dalšího
ročníku zúčastňovat, přechází tato povinnost na dalšího v pořadí.
Přejít nahoru